MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Transplantace ledviny
Fotogalerie
Transplantace ledviny

Ledviny představují filtrační systém těla. „Promývají“ krev přicházející ledvinnými tepnami a očišťují ji od toxických odpadních produktů, jako je močovina a kreatinin, což jsou vedlejší produkty metabolismu bílkovin. Naše strava obsahuje mnoho různých druhů solí a minerálů, které jsou nezbytné pro zdraví. Ne všechny tyto soli jsou však potřebné pro váš organismus. Úlohou ledvin je vyloučit vše nepotřebné do moči. Vylučováním odpadních produktů a solí močí vyrovnávají ledviny obsah vody v těle. Každý desátý obyvatel České republiky trpí některým z chronických onemocnění ledvin. U každého tisícího pak onemocnění ledvin přejde do konečného stádia, kdy je život možný jenom za pomocí metod nahrazujících jejich funkci, tedy dialýzy a transplantace ledviny. Nejlepší metodou, která nemocného může vrátit do plnohodnotného života, je transplantace ledviny. Tu může podstoupit zhruba každý pátý nemocný s nezvratným selháním ledvin, u ostatních nemocných zdravotní stav transplantaci neumožňuje. Transplantace ledviny se provádí s orgánem od zemřelého dárce se smrtí mozku nebo od dárců žijících, což jsou v naprosté většině osoby blízké jako pokrevní příbuzní či partneři nemocného. Ledvina od žijícího dárce může pracovat velmi dlouho, v průměru 18 až 20 let. V případě transplantací od dárců zemřelých je to však méně. Pokud transplantovaná ledvina přestane pracovat, nemocný se musí vrátit zpět do dialyzační léčby, která je oproti úspěšné transplantaci spojena s horší kvalitou života nemocných a nezanedbatelnými ekonomickými výdaji zdravotních pojišťoven. Příčiny selhání funkce transplantované ledviny jsou různé. Nejčastějším rizikovým faktorem je stále odhojení transplantované ledviny, za které je odpovědný imunitní systém. Negativní roli však může sehrát i kvalita orgánu daná věkem dárce či opakované infekce. Bližší poznání důvodů, které vedly k selhání funkce transplantovaných ledvin, umožní nalézt nové léčebné postupy, jež funkci ledviny prodlouží.


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.