MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Srdeční arytmie
Fotogalerie
Srdeční arytmie

V srdci je kromě svalových vláken, umožňujících pumpování krve, také speciální tkáň, která dovoluje tvorbu a převod vzruchů pro jeho práci. Zdroj elektrické srdeční aktivity je ukryt v tzv. sinoatriálním uzlu mezi horní dutou žílou a pravou srdeční síní. Odtud se vzruchy šíří nejprve svalstvem srdečních síní a poté svalovinou srdečních komor a umožňují jejich pravidelné stahování. Nejprve se stáhnou síně, naplní komory krví a poté dochází k stahu komor a pumpování krve do plic a do celého těla. U zdravého člověka tepe srdce o frekvenci mezi 60-90 tepy za minutu. Jinou rychlostí tepe srdce ve spánku nebo při duševní práci, při odpočinku v křesle nebo při dobíhání tramvaje. To všechno jsou změny přechodné a fyziologické – jsou to projevy schopnosti srdce reagovat na měnící se potřeby organismu. Problémy nastávají ve chvíli, kdy se srdeční rytmus výrazně zpomalí nebo zrychlí, případně ztratí trvale svou pravidelnost. Ty poruchy se souhrně nazývají srdeční arytmie. Termínem bradykardie se označuje rytmus výrazně zpomalený, slovem tachykardie naopak příliš rychlý. Pojem fibrilace charakterizuje tzv. míhání čili stav úplné ztráty koordinace srdečních pohybů. V případě fibrilace síní se přestanou stahovat síně, při fibrilaci komor se srdce mění v chvějící se chomáč svalových vláken, neschopných oběhově účinného přečerpávání krve. Příznaky arytmií mohou být různé, nejčastěji se projevují jako bušení srdce nebo pocit občasného „vynechání“srdce. Jindy pacient cítí nepravidelný tep, slabost nebo může přechodně i ztratit vědomí. V nejtěžším případě nastává zástava krevního oběhu a bez okamžité pomoci postižený během několika minut umírá. Na druhou stranu, člověk nemusí o některých arytmiích ani vědět a přijde se na ně náhodně při elektrokardiografickém vyšetření. Příště se budeme věnovat léčbě arytmií.


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.