MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Roztroušená skleróza
Fotogalerie
Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému postihující převážně mladé lidi mezi 20.-40. rokem života. Onemocnění u většiny pacientů začíná nejčastěji zrakovými, senzitivními nebo motorickými příznaky. Po různě dlouhé době klidu pak následují další ataky neurologických obtíží. Pokud nemoc není léčena, tak průměrně po 10-20 letech dochází u většiny pacientů ke zhoršování onemocnění s pozvolným nárůstem neurologické invalidity. Asi u 50 % pacientů lze po 15ti letech pozorovat podstatné postižení nejen fyzických funkcí, ale i poruchy rozpoznávání, vnímání a myšlení, což má v konečném důsledku značný socioekonomický dopad. Příčina onemocnění není jednoznačně známá, velmi pravděpodobně jde o kombinaci genetické dispozice s různými vlivy zevního prostředí, jakými mohou být infekce, nedostatek vitaminu D, kouření, apod.. V rozvoji onemocnění je nepochybná účast autoimunitního zánětu, který dominuje v úvodu, kdy imunitní systém napadá nervový systém. Později se uplatňují spíše mechanismy způsobující úbytek až ztrátu specializovaných funkcí buněk nervové tkáně. Tyto mechanizmy jsou zřejmě z velké části nastartovány zánětem a v  průběhu onemocnění postupně převládají. Oba procesy vedou ke ničení nervových buněk.K léčebě se používají  protizánětlivé léky, které mají efekt jen v omezené době, kdy ještě nedošlo k podstatnému poškození centrálního nervového systému. Jasnou snahou lékařů je tedy včasné stanovení diagnózy. Podstatný pokrok ve vyšetřovacích metodách, zejména možnost vyšetření pomocí magnetické rezonance a vyšetření mozkomíšního moku, dnes umožňuje stanovit diagnózu s velkou pravděpodobností již ve fázi prvních klinických příznaků. Velmi časné zahájení léčby může zabránit nevratnému poškození centrálního nervového systému a oddálit invaliditu, která je kromě výrazného snížení kvality života pacienta zatížena výše zmíněnými a nepřehlédnutelnými socioekonomickými dopady, mezi než patří ztráta práceschopnosti a soběstačnosti v mladém věku, ztráta pracovního i společenského uplatnění, dopady na rodinu, apod..


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.