MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Robotická chirurgie
Fotogalerie
Robotická chirurgie

Robotickou chirurgii lze charakterizovat jako operování s využitím počítačem řízeného robotického systému. Její výhodou je, že nevyžaduje přímý kontakt operatéra s pacientem, výrazně zvyšuje přesnost chirurgického výkonu a mimo jiné eliminuje třes rukou. Díky minimálnímu narušení pacientova organismu  snižuje jeho operační trauma.  Místo klasického řezu skalpelem se totiž využívá pouze malý vpich, což výrazně zlepšuje výsledky operace, zmírňuje bolesti, zkracuje dobu rekonvalescence a snižuje krevní ztráty. Nástup robotiky znamená  zásadní zlom pro laparoskopickou cévní chirurgii, která představuje poměrně obtížnou manipulaci s nástroji a zejména dlouhé šití cévního napojení (anastomózy), při němž musí být  céva, například aorta, sevřená svorkou. Čím je tato doba delší, tím jsou zdravotní rizika větší pro pacienta větší.  Při použití robota je zhotovení anastomózy mnohem rychlejší, a proto výkon organismus nemocného mnohem méně zatěžuje. Dále se robotická chirurgie nejčastěji používá pro miniinvazivní výkony v měkkých tkáních břicha a hrudníku, při operaci rakoviny prostaty, střev či dělohy. Robot nazvaný da Vinci má 2 až 3 ramena, která simulují pohyby lidských rukou při operaci. Lékař řídí robota pomocí ovládací konzoly, která může být umístěna i mimo operační sál. Lékař vidí operační pole trojrozměrně. operátér ovládá robota pomocí joysticků.  Jeden robot Da Vinci stojí přibližně 70 milionů korun. V České republice najjdete roboty již v šesti nemocnicích  – v Praze v Nemocnici Na Homolce a Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích, v Brně ve Fakultní nemocnici u Svaté Anny, v Ústí nad Labem v Masarykově nemocnici, v Novém Jičíně a Mostišti u Velkého Meziříčí v nemocnici sv. Zdislavy.


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.