MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Riziko srdečně-cévních onemocnění u žen
Fotogalerie
Riziko srdečně-cévních onemocnění u žen

Více než polovina žen, které zemřou v České republice, zemře na srdečně-cévní onemocnění. Hlavními příčinami jsou různé formy ischemické choroby srdeční, včetně srdečních infarktů a cévní mozkové příhody. Ženy jsou v absolutních číslech těmito onemocněními postihovány dokonce více než muži! Díky dočasné ochraně estrogenů se u nich ale začnou projevovat v průměru o deset let později než u mužské populace. Ateroskleróza se začíná vyvíjet již od dětských let, několik desetiletí však probíhá zcela nenápadně a nijak se neprojevuje. Její komplikace, především v podobě srdečních infarktů a mozkových mrtvic, se začnou objevovat u mužů po 45. roce věku a u žen po 55. roce. U zhruba poloviny případů přitom udeří tak náhle a nečekaně, že nedá postižené osobě ani šanci dostat se k lékaři. Základním kamenem preventivních opatření je správná životospráva zaměřená na snížení hladiny cholesterolu a na úpravu dalších nepříznivých tukových látek v krvi, snížení krevního tlaku, nekuřáctví a na další rizikové faktory. Pokud je to nutné, je účinek správné životosprávy podpořen medikamentózní léčbou. Vzhledem k tomu, že užívání léků (mnohdy už doživotně) může být pacienty nepříjemně vnímáno, je u osob bez zjevného postižení srdečních či dalších tepen často obtížné rozhodnout, kdy a jak razantně zahájit léčbu. Toto rozhodování je komplikováno i tím, že aterosklerotické postižení se nemusí vyvíjet postupně, ale v určitém období může dojít k výraznému, až skokovitému urychlení jeho průběhu. Zjištění tohoto období je tedy velice důležité pro správné načasování léčby. Každou ženu by mělo motivovat, že ženy ve vyspělých zemích mohou očekávat, že až jednu třetinu svého života prožijí v období po menopauze. Bylo by určitě škoda si tuto část života zkazit bojem s následky aterosklerotického procesu, navíc zbytečně způsobeného neznalostí uvedených faktů.

 


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.