MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Preventivní vyšetření zraku
Fotogalerie
Preventivní vyšetření zraku

Péče o náš nejdůležitější smysl by měla být pro každého samozřejmostí. Pravidelnými návštěvami očního lékaře můžeme předejít komplikacím se zrakem, nebo dokonce zabránit slepotě. Krátkozrakost a dalekozrakost, které se nejčastěji korigují pomocí brýlí, čoček či laserových operací, nejsou jedinými vadami, které mohou naše oči potrápit. Neměli bychom proto zapomínat na preventivní vyšetření zraku, která mohou skryté hrozby včas odhalit. Nebezpečnými zloději zraku jsou především šedý a zelený zákal a makulární degenerace. Šedý zákal, tzv. katarakta, nejčastěji postihuje obyvatele starší 65 let a je možné zbavit se jej pomocí lékařského zákroku, při kterém je vyměněna oční čočka. Celosvětovým trendem je stále častější využívání prémiových nitroočních čoček při operaci katarakty. Jedná se o čočky, které snižují či zcela zbavují závislost na brýlích či korigují astigmatismus. Operace je vhodná, jakmile šedý zákal začne snižovat kvalitu života. Již dávno neplatí, že musí tzv. dozrát. Čekat na „dozrání“ je naopak chybou, protože je pak operace daleko komplikovanější. Zelený zákal neboli glaukom se týká především věkové skupiny 45+. Většina lidí nemá šanci glaukom rozpoznat, protože je zpočátku zcela bez příznaků. Zvýšený nitrooční tlak není důkazem pro onemocnění glaukomem, ale může být jeho signalizací. Zásadní je absolvovat vyšetření očním koherenčním tomografem, na základě kterého lékaři určí, zda se jedná o glaukom a doporučí správný postup v léčbě, která zamezí dalšímu rozvoji nemoci. Závažným onemocněním je i makulární degenerace, která může vést až k úplné slepotě. Toto onemocnění postihuje lidi ve vyšším věku, částečně mu můžeme zabránit prevencí a zdravým životním stylem. Na prokrvení sítnice oka má negativní vliv především kouření, pacienti s tímto onemocněním by na cigarety měli rozhodně zapomenout, při včasném odhalení makulární degenerace lze zastavit její vývoj. Makulární degenerace se léčí pomocí injekce léku, který brání krvácení, otokům a ukládání škodlivých látek, tyto injekce jsou účinné také při postižení oční sítnice cukrovkou. Další oční vadou, která připravuje ročně o kvalitní vidění mnoho lidí, je tupozrakost neboli amblyopie. Jedná se o nedokonalý vývoj sítnice a nadřazených mozkových center, která zpracovávají obraz. Vývoj tohoto onemocnění končí kolem osmého roku věku a později se již nedá ovlivnit. Předcházet se tomuto onemocnění dá pravidelnou návštěvou lékaře v dětství a přezkoušení zrakových funkcí.  Pomocí laseru je v pozdějším věku možné odstranit dioptrickou vadu, která je téměř vždy s tupozrakostí spojena.


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.