MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Postup pacienta sítí onkologické péče
Fotogalerie
Postup pacienta sítí onkologické péče

V roce 2010 bude v České republice žít přibližně 450 000 pacientů, kteří mají nebo v minulosti měli onkologické onemocnění. Podle kvalifikovaných odhadů bude letos  nově diagnostikováno přibližně 76 000 onkologických onemocnění a přibližně 27 000 pacientů v naší zemi na zhoubný nádor zemře. V boji s rakovinou je nejdůležitějsí prevence a včasný záchyt onemocnění. Jak postupavat v případě potíží? V první fázi je potřeba popsat své problémy praktickému lékaři, který pacienta vyšetří a pošle ke specialistovi. Podle typu potíží to může být například chirurg, internista, gastroenterolog, gynekolog, urolog apod.. Nebudou-li příznaky posouzeny praktickým lékařem jako závažné, a nebude-li pacient i přes přetrvávající problémy lékařem patřičně vyšetřen, musí vyhledat odborníka jiným způsobem. Odborná vyšetření mohou odhalit zhoubný nádor. Úspěšná léčba vyžaduje spolupráci zkušených patologů, chirurgů, radioterapeutů, onkologů a dalších specialistů, ale i samotného pacienta a jeho rodiny. Důležité je, aby pacient nebo jeho blízcí komunikovali s ošetřujícím lékařem, vyhledali si základní informace o daném onemocnění a domluvili se s nejblíže dostupným onkologem, zda onemocnění bude léčit sám nebo zda chce pacienta odeslat do Komplexního onkologického centra (KOC). Pokud je pacientovo onemocnění vhodné pro nasazení biologické léčby, měl by být do KOC odeslán vždy. Po konzultaci v KOC se pacient vrací zpět do péče okresního onkologa a centrum pouze kontroluje průběh biologické léčby, nebo KOC nemocného převezme do své péče. Důležité je, aby se každý člověk sám aktivně staral o své zdraví, vyhledával si správné informace, radil se s ošetřujícím lékařem a ověřoval si informace z více zdrojů. Pouze dobře informovaný pacient se může aktivně podílet na rozhodování o své vlastní léčbě. Garantované a pravidelně aktualizované informace o onkologické problematice najdete na http://www.linkos.cz./


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.