MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Menopauza a zvýšené nebezpečí projevů aterosklerózy
Fotogalerie
Menopauza a zvýšené nebezpečí projevů aterosklerózy

Po menopauze dochází u žen k výraznému nárůstu závažných příhod způsobených aterosklerózou. Hlavní příčinou je zřejmě pokles pohlavních hormonů,především estrogenů, v období kolem menopauzy a další hormonální změny, které zbaví ženy ochrany proti rizikům aterosklerózy. Zcela nepochybně zde hrají hlavní úlohu tradiční rizikové faktory, jakými jsou kouření, vysoká hladina cholesterolu a další poruchy látkové výměny krevních tuků, vysoký krevní tlak, snížená citlivost k inzulínu a cukrovka. Do období menopauzy jsou před těmito nepříznivými vlivy ženy alespoň zčásti chráněny; s menopauzou však tato ochrana končí a ženám je pak poměrně rychle vystaven účet, a to především za jejich dosavadní životní styl. Příchod menopauzy a s ní zvýšené nebezpečí projevů aterosklerózy lze poměrně přesně určit dle nepravidelnosti period menstruačního krvácení. Menopauzou označujeme období, kdy žena nemenstruuje více než rok. Je důležité zdůraznit, že riziko aterosklerózy se zvyšuje i u žen, které přestaly menstruovat z důvodu gynekologického operačního zákroku. Současné poznatky však ukazují, že není vhodné s prevencí aterosklerotických příhod vyčkávat až do období definitivně potvrzené menopauzy. Nejvhodnějším obdobím, především pro zavedení režimových opatření, tedy úpravu životosprávy, je věk přechodu do menopauzy mezi 45. a 50. rokem. V tomto období ženy začínají trpět poruchami menstruačního krvácení a nepříjemnými fyzickými příznaky menopauzy, jako jsou návaly horka, nevolnostmi, pocity úzkosti, deprese a řadou dalších obtíží, kvůli kterým často vyhledávají lékaře. Právě v tomto období je tedy vhodná příležitost, aby daný lékař informoval ženu i o dlouhodobých rizicích z hlediska srdečně-cévních příhod. Úspěšné zvládnutí těchto rizikových faktorů právě v období menopauzy může zásadně ovlivnit kvalitu života žen ve středním a vyšším věku.


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.