MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Mechanické podpory srdce
Fotogalerie
Mechanické podpory srdce

Při těžkém srdečním selhání, tedy u stavů, kdy poškozený srdeční sval není schopný přečerpat množství krve, potřebné k zachování života, mohou k přežití pomoci přístroje, dočasně podporující či dokonce nahrazující funkci srdce tzv. mechanické oběhové podpory. Tyto systémy pomáhají nemocnému po dobu hodin, dnů či týdnů udržovat funkční krevní oběh a překlenout tak období k dalšímu zákroku, popřípadě i zákrok samotný. Dočasné mechanické podpory levé srdeční komory či celého srdce byly vyvíjeny od 60. let minulého století. Jejich původním cílem bylo podpořit činnost srdce pacienta po dobu, než se dočká transplantace. Zpočátku se používaly výhradně v transplantačních centrech a bylo nutno je zavádět s otevřením hrudníku, tedy kardiochirurgickou cestou. Dnes patří mechanické srdeční podpory k jedné z nejrychleji se rozvíjejících oblastí v akutní kardiologii. K jejich rozvoji přispěl rozmach intervenční kardiologie, která využívá katetrizačních metod ke zprůchodnění zúžených věnčitých tepen na srdci  a uplatňuje se proto např. v léčbě akutního infarktu myokardu. Existují však další dynamicky se rozvíjející katetrizační metody, které mohou v budoucnu nahradit řadu chirurgických výkonů. V současné době je k dispozici několik systémů srdeční podpory, které se nezavádějí chirurgicky, ale katetrizačně, nejčastěji jen vpichem z třísla. Mechanické srdeční podpory jsou vhodné pro pacienty v kardiogenním šoku, kdy je závažně poškozena schopnost srdce pumpovat krev a orgány nemocného trpí nedostatkem kyslíku. Systém srdeční podpory se zavede pro překlenutí nejhoršího období, které směřuje buď k uzdravení nebo k provedení určitého lékařského zákroku. Systém se používá i v případě, že pacient trpí život ohrožující srdeční arytmií a kardiologové potřebují zjistit mechanizmus jejího šíření, aby mohli katetrizačně odstranit příčinu arytmie. K tomuto tzv. mapování  arytmie však musí arytmii nejdříve vyvolat. Přitom může hrozit riziko, že se krevní oběh pacienta zhroutí. Důvodem k použití mechanické podpory srdce je též zástava oběhu a neúspěšná resuscitace s použitím standardních postupů.


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.