MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Léčba srdečních arytmií
Fotogalerie
Léčba srdečních arytmií

Základním léčebným přístupem u pomalého srdečního rytmu (bradykardie) je implantace kardiostimulátoru, což je plochá krabička z ušlechtilých kovů o váze kolem 20 gramů, která v sobě ukrývá elektronické obvody, umožňující programování a schopné přizpůsobovat se proměnlivým potřebám srdce i organismu jako celku. Kardiostimulátoru dodává energii lithiová baterie, a to po dobu šesti až osmi let. Kardiostimulátor se pacientům voperuje pod kůži pod klíční kostí a elektrody, které přenášejí impulsy z přístroje k srdci, se odtud zavedou žilním řečištěm do nitra srdce, kde se uchytí. Při léčbě život ohrožujícího zrychleného rytmu (komorová tachykardie) je používán defibrilátor. Jde o přístroj podobný většímu kardiostimulátoru, který se implantuje podobným způsobem pod kůži v oblasti pod klíční kostí a napojí se na speciální elektrodu zavedenou do dutiny pravé komory. Přístroj trvale monitoruje elektrické signály ze srdce a v případě vzniku závažné arytmie zasáhne – arytmii přeruší buď rychlou salvou elektrických stimulů, nebo větším elektrickým šokem. Tím dokáže zachránit pacientovi život. Moderní přístroje dovolují záznam EKG křivky v průběhu arytmie a dokáží rozhodnout, zda se jedná o život ohrožující arytmii, nebo nikoliv. Tak se snižuje procento výbojů podaných přístrojem nesprávně, například při zrychlení tepové frekvence při zátěži apod. Hlavní léčebnou metodou u ostatních tachykardií je tzv. katetrizační ablace. Při tomto výkonu se tenkým, řiditelným katetrem zmapuje místo vzniku arytmie a poté se spálí pomocí radiofrekvenčního proudu. Jde buď o zničení ložiska, ze kterého se arytmie šíří, nebo narušení okruhu, po kterém arytmie krouží kolem dokola. Tímto způsobem je možno poruchy srdečního rytmu vyléčit ve vysokém procentu případů. Výjimkou zatím zůstává fibrilace síní, kde se v léčbě na prvním místě používají léky. Ty dovolují zvládnutí arytmie ve velkém počtu případů. Katetrizační ablaci lze použít i při léčbě komorových tachykardií, zejména u nemocných s jinak zdravým srdcem. V posledních letech se rychle rozvíjí nová metoda léčby srdečního selhání pomocí kardiostimulace – tzv. biventrikulární stimulace. V tomto případě je kardiostimulátor implantován nikoliv k léčbě arytmie, ale proto, aby současnou stimulací obou srdečních komor odstranil opožděné stahování levé komory za komorou pravou. Metoda biventrikulární stimulace je šancí pro nemocné, kteří by jinak byli kandidáty na srdeční transplantaci.


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.