MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Léčba epilepsie stimulací bludného nervu
Fotogalerie
Léčba epilepsie stimulací bludného nervu

Těžkým chronickým epileptikům, jimž nezabírají žádné léky a není pro ně vhodná operace ani jiný způsob léčby,  může pomoci  stimulace bludného nervu slabými elektronickými pulzy. Využití této metody jim znatelně sníží počet záchvatů a zvýší kvalitu života. Nemocní se necítí  tolik unavení, zlepší se jim pozornost, paměť i nálada. V České republice je pro tento způsob léčby vhodných nejméně 35 000 pacientů, léčí se jich však méně než jedno procento, tedy zhruba 320. Pojišťovny totiž tuto poměrně drahou metodu hradí jen omezeně. Stimulátor a elektrody stojí 310 tisíc korun, připočíst se musí i náklady na vyšetření a operaci. Životnost zařízení je deset let. Jsou to přitom jen relativně vysoké náklady, protože u 40 procent nemocných se sníží po zavedení  stimulátoru náklady na léčbu antiepileptiky průměrně o 1500 Kč měsíčně a o 50 procent se sníží počet akutních hospitalizací kvůli záchvatům. Deset procent pacientů může dosáhnout jejich úplného vymizení. Zahraniční studie prokazují dlouhodobou ekonomickou výhodnost léčby, podobná komplexní ekonomická studie však nebyla v České republice zatím provedena.  Lékaři pacientovi  stimulátor, který váží jen 16 gramů a produkuje  slabé elektrické pulzy, voperují pod levou klíční kost. K zařízení je připojena speciální elektroda, kterou během implantace napojí operatér na levý bloudivý nerv, což je desátý hlavový nerv, který ovlivňuje činnost řady orgánů dutiny břišní a hrudní a přenáší vjemy z útrob do mozku. V něm jsou nervová vlákna vedoucí elektrické vzruchy nervových center v hloubi mozku, jejichž úkolem je omezovat šíření abnormálních epileptických nervových vzruchů. Tímto mechanizmem se snižuje pravděpodobnost vzniku záchvatů a omezuje se rozsah mozkové tkáně, kam se tyto epileptické vzruchy dostanou. Implantace se provádí v celkové narkóze a trvá přibližně  45 minut.  Stimulátor lze speciálním zařízením kontrolovat a programovat. Každý pacient potřebuje individuální nastavení.


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.