MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Jak se orientovat v laboratorních vyšetřeních?
Fotogalerie
Jak se orientovat v laboratorních vyšetřeních?

Asi se vám již někdy stalo, že vás lékař odeslal na nějaké laboratorní vyšetření a vy jste vůbec netušili, proč a nač se takové vyšetření provádí a co se dá na základě jeho výsledků zjistit. Bylo by jistě hezké, kdyby si i úplný laik mohl někde přečíst, co všechny zkratky a čísla znamenají. Jeden zdroj zaručeně správných informací existuje na internetu. Nekomerční veřejný projekt LabTestOnline je určen přímo pacientům a nebo jejich blízkým, kteří o ně pečují. Vysvětluje účel a využití mnoha laboratorních testů, které jsou součástí běžné zdravotní péče, diagnostiky a léčení. Jeho jedinečnost spočívá v tom, že odbornost a správnost jeho textů je garantována a neustále prověřována lékaři a laboratorními specialisty mnoha zemí světa, takže jeho informace jsou neustále aktualizované, aby sloužily moderní medicíně. Laboratorní vyšetření patří k základním přístupům, které každý lékař provádí nejen ke zjištění nemoci, jejího průběhu či určení prognózy, ale významnou měrou se podílejí při preventivních prohlídkách a screeningových programech. Projekt Lab Tests Online  (laboratorní testy online) vznikl v roce 2001 ve Spojených státech jako program pro pacienty, aby lépe pochopili a orientovali se v laboratorních vyšetřeních nejen při nemoci, ale též při preventivních programech.  Pro zdravotnické pracovníky může sloužit k rychlé, aktuální orientaci o laboratorních vyšetřeních. LabTestOnline slouží pacientům v České republice od roku 2008. Prezentované  informace jsou snadno pochopitelné pro laika, který se může seznámit s podrobným popisem daného laboratorního testu, pochopí k  čemu test slouží, jak souvisí s dalšími testy, které mohou být lékařem ordinovány a dozví se, co výsledek vyšetření znamená. V červnu 2010 získaly stránky prestižní mezinárodní certifikát HON CODE, který potvrzuje, že jsou uznány jako důvěryhodný a seriózní zdroj informací. Stránky http://www.labtestonline.cz/ neobsahují žádný druh komerční reklamy.


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.