MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Astma
Fotogalerie
Astma

Astma je chronický alergický zánět průdušek spojený s jejich zvýšenou reaktivitou na různé podněty a s přestavbou stěny průdušek. Alergická reakce vzniká jako nepřiměřená odezva na některé běžné látky z prostředí. Patří mezi ně prach, peří, pyly, roztoči, zvířecí alergeny, plísně, ale také některé potraviny. Jsou-li alergickým zánětem postiženy průdušky, jde o průduškové astma. Astmatem trpí na celém světě více než 300 milionů lidí. V České republice žije asi 840 tisíc astmatiků, z toho je přitom asi 120 tisíc dětí mladších 14 let. Až šest tisíc českých dětí přitom trpí obtížně léčitelným astmatem, tj. onemocněním, u kterého ani intenzivní komplexní léčba trvající déle než půl roku nevede k dosažení kontroly nad astmatem.  Průduškové astma s typickým opakováním příznaků dechové tísně, častou hospitalizací a úmrtností tvoří celosvětově vážný zdravotní, sociální i ekonomický problém, který je břemenem pro společnost, plátce zdravotní péče a zejména pro každého jednotlivého astmatika.Astma vzniká nezávisle na věku. U poloviny dospělých astmatiků se však objevují první projevy onemocnění již v dětství. Příznaky jsou přitom velmi různorodé. Často se může jednat pouze o dráždivý noční kašel, kašel po námaze či kašel v záchvatech doprovázený hvízdavým zvukem. Až u 80 % dětských astmatiků je hlavním rizikovým faktorem alergie.  Cílem léčby astmatu je proto uvedení a udržení klinických projevů pod kontrolou po dlouhá období. Je-li astma pod kontrolou, mohou pacienti zabránit rozvoji většiny záchvatů, vyhnout se nepříjemným nočním i denním příznakům a udržet si plnou tělesnou aktivitu. Alergickou rýmu a především průduškové astma bývá nutné léčit preventivními léky, které působí protizánětlivě a které se především aplikují pravidelně ve formě aerosolu či jemného prášku vdechnutím přímo na místo určení, tj. do průdušek. Včasné rozpoznání, včasná a důsledná léčba, zdravé prostředí a zdravý způsob života dávají naději dosáhnout kontroly nad astmatem po celý život.


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.