MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

O nemocech
Fotogalerie
Vyhledat:  
Nalezeno 178 záznamů z celkového počtu 178, zobrazeny 41. - 50.
 1  2  3  4  [ 5 ]  6  7  8  9  10  11 
Zkouška pro imunitu

Imunita je obranná schopnost organismu rozeznat „své“ od cizího, pomocí buněk a protilátek toto „cizí“ zneškodnit a předejít tak onemocnění. Odolnost imunitního systému se v průběhu života mění.


Jak se orientovat v laboratorních vyšetřeních?

Laboratorní vyšetření patří k základním přístupům, které každý lékař provádí nejen ke zjištění nemoci, jejího průběhu či určení prognózy, ale významnou měrou se podílejí při preventivních prohlídkách a screeningových programech.


Role minerálních látek ve vývinu dětí

Minerální látky a stopové prvky hrají v dětském věku významnou úlohu. Některé z nich jsou důležité pro růst kostí, jsou nutné pro svalovou činnost, metabolismus nebo pro správnou funkci nervového systému.


Co mají děti pít?

Základem pitného režimu dětí by měla být kvalitní voda s obsahem rozpuštěných látek do 500 mg/l. Děti by měly pít vodu bez bublinek. Oxid uhličitý totiž dráždí dětský žaludek, může způsobovat jeho překyselení, nadýmaní či říhání.


Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému postihující převážně mladé lidi mezi 20.-40. rokem života. Onemocnění u většiny pacientů začíná nejčastěji zrakovými, senzitivními nebo motorickými příznaky.


Robotická chirurgie

Robotickou chirurgii lze charakterizovat jako operování s využitím počítačem řízeného robotického systému. Její výhodou je, že nevyžaduje přímý kontakt operatéra s pacientem, výrazně zvyšuje přesnost chirurgického výkonu a mimo jiné eliminuje třes rukou. Díky minimálnímu narušení pacientova organismu  snižuje jeho operační trauma.


Léčba epilepsie stimulací bludného nervu

Těžkým chronickým epileptikům, jimž nezabírají žádné léky a není pro ně vhodná operace ani jiný způsob léčby,  může pomoci  stimulace bludného nervu slabými elektronickými pulzy. Využití této metody jim znatelně sníží počet záchvatů a zvýší kvalitu života.


Mechanické podpory srdce

Při těžkém srdečním selhání, tedy u stavů, kdy poškozený srdeční sval není schopný přečerpat množství krve, potřebné k zachování života, mohou k přežití pomoci přístroje, dočasně podporující či dokonce nahrazující funkci srdce tzv. mechanické oběhové podpory.


Léčba srdečních arytmií

Základním léčebným přístupem u pomalého srdečního rytmu (bradykardie) je implantace kardiostimulátoru, při léčbě život ohrožujícího zrychleného rytmu (komorová tachykardie) je používán defibrilátor.


Srdeční arytmie

U zdravého člověka tepe srdce o frekvenci mezi 60-90 tepy za minutu. Jinou rychlostí tepe srdce ve spánku nebo při duševní práci, při odpočinku v křesle nebo při dobíhání tramvaje. To všechno jsou změny přechodné a fyziologické – jsou to projevy schopnosti srdce reagovat na měnící se potřeby organismu. Problémy nastávají ve chvíli, kdy se srdeční rytmus výrazně zpomalí nebo zrychlí, případně ztratí trvale svou pravidelnost. Ty poruchy se souhrně nazývají srdeční arytmie.


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.