MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

O nemocech
Fotogalerie
Vyhledat:  
Nalezeno 178 záznamů z celkového počtu 178, zobrazeny 21. - 30.
 1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11 
Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba je to onemocnění, při kterém dochází k odumírání nervových buněk, jež za normálního stavu produkují látku dopamin. Dopamin je přenašeč, který zajišťuje přenos signálů mezi nervovými buňkami. Jeho nedostatek způsobuje, že pacient postupně není schopen ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb.


Karcinom plic

Karcinom plic je v České republice nejčastějším nádorem u mužů, u nichž tvoří kolem 22 % všech nově vzniklých zhoubných nádorů. Rakovina plic si celosvětově každých 30 sekund vyžádá jeden lidský život.


Chrapot a kašel

Kašel patří k nejčastějším příznakům onemocnění dýchacích cest. Je to přirozená reakce těla cizí tělíska, na překrvení tkání nebo na podráždění v plicích nebo v krku.  Charakter a čas objevení kašle poukazují  na postiženou oblast dýchacích cest i na možné příčiny onemocnění.


Vyšetření kůže

Základem kožního vyšetření je pohovor lékaře s pacientem. Poté lékař provede klinické vyšetření a zhodnotí změny na kůži. Je-li potřeba, následně navrhne další pomocná vyšetření, která jsou nezbytná pro potvrzení diagnózy, na základě které je stanoven léčebný postup.


Laparoskopiské operace

Laparoskopie je v podstatě endoskopická metoda. Břišní operace se při ní provádějí tak, že se do břišní stěny udělá několik malých otvůrků, kterými se do břišní dutiny zasunou pracovní nástroje a kamera. Obraz břišní dutiny zprostředkovaný kamerou vidí operatér na  monitoru z bezprostřední blízkosti a v několikanásobném zvětšení a zjistí tedy i velmi malé chorobné změny.


Cílená biologická léčba v onkologii

Cílená biologická léčba je nejmodernější onkologickou terapií, která je součástí standardních léčebných postupů u řady zhoubných nádorů, používá se např. v léčbě karcinomu tlustého střeva, karcinomu prsu, nádorů hlavy a krku, plic, ledvin, jater, stromálních nádorů zažívacího traktu a nádorových chorob krve.


Ultrazvukové vyšetření břicha

Vyšetření břicha ultrazvukem je nejdostupnější a nejbezpečnější přístrojová vyšetřovací metoda používaná v gastroenterologii. Principem tohoto vyšetření je použití přístroje, který využívá zvuk o frekvenci 2-20MHz, který výborně proniká naším tělem.


Protinádorová léčba cytostatiky

Léky používané pro protinádorovou léčbu se nazývají cytostatika. Chemoterapie může být podávána za hospitalizace v nemocnici, ambulantně ve stacionáři nebo doma. Záleží na druhu chemoterapie, zda je podávána v tabletách nebo nitrožilně.


Preventivní prohlídka u praktického lékaře

Preventivní prohlídka u praktického lékaře by se měla provádět vždy jednou za dva roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky. Co je jejím obsahem  a jak by měla správně probíhat?


Neuroendokrinní nádory v zažívacím traktu

Neuroendokrinní nádory (NET) obyčejně rostou velmi pomalu a s minimem příznaků. Navíc nejsou příliš časté. Mnohé tak unikají pozornosti svých nositelů i jejich ošetřujících lékařů. Stanovit správnou diagnózu dřív, než se zvětší a metastázují, je obtížné. Přitom pacientovy vyhlídky na přežití a uzdravení záleží do značné míry právě na včasném odhalení.


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.