MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Zornice - zřítelnice - pupila - panenka
Fotogalerie
Zornice - zřítelnice - pupila - panenka

Zornice je okrouhlý otvor uprostřed duhovky, kterým prochází do oka světlo. Říká se jí také zřítelnice, pupilla nebo panenka. Pupilla je zdrobnělina latinského slova pupa, což v češtině znamená panenka. Zornice se nenachází úplně uprostřed duhovky, ale je blíž k nosu a směrem dolu od pomyslného středu duhovky. Její šířka je proměnlivá, od 2 mm do 8 mm.

Proč a jak mění zornice svojí velikost?

Velikost zornice řídí svaly obsažené v duhovce a za normálních okolností závisí velikost zornice hlavně na intenzitě světla dopadajícího do oka. Změnu velikosti způsobují svaly oka, díky kterým duhovka reguluje na množství procházejícího světla. Existují dva typy těchto svalů – rozvěrač, který zornici rozšiřuje, a svěrač, který zornici zužuje. Činnost těchto svalů není ovládána naší vůlí.Zúžení zornice (mióza) je způsobeno vysokou intenzitou dopadajícího světla, naopak rozšíření je obvyklé v šeru nebo ve tmě. Zornice za normálních okolností tedy funguje jako clona u fotoaparátu, která se zvětšuje nebo zmenšuje podle toho, kolik světla na oko dopadá.Jakmile dopadá do oka více světla, zmenší se průměr zornice až na 2mm, a tím dojde ke vstupu úzkého svazku paprsků do oka a prohloubení ostrosti vidění. Pokud do oka přichází málo světelných paprsků, zornice se aktivně rozšíří až na 8mm pomocí rozvěrače zornice.Na osvit jednoho oka reagují obě oči.

Reagují zornice také na to, z jaké vzdálenosti se na určitý předmět díváme?

Díváme-li se na něco hodně zblízka, "zaostříme-li pohled", zornice se zúží. Sítnice je tak sice méně osvětlena, ale obraz se stane ostřejší, protože se vyloučí nezaostřené okrajové paprsky.

Na jaké další podněty zornice reagují?

K zúžení a rozšíření zornice dochází instinktivně také při chemické stimulaci mozku např. stresem, drogami nebo při otravě. Také naše pocity, například úžas nebo strach, mají na činnost zornic vliv. Při stresu a nebezpečí se rozšiřují, aby byl zrakový vjem co nejkvalitnější, naopak při chvílích odpočinku se zužují.Toho využívají třeba šikovní obchodníci, kteří se dívají svým zákazníkům pozorně do očí. Když se zákazníkovi zboží líbí, touží po něm, tak se mu žádostivě rozšíří panenky a obchodník si je jistý, že může stanovit vysokou cenu. Zajímavá je také skutečnost, že když mluvíme s někým, kdo je nám sympatický, zornice se rozšíří víc než při rozhovoru s osobou, kterou nemáme rádi.

Proč lékaři vyšetřují zornice a co na nich pozorují?

Nás lékaře při vyšetřování pacienta zajímá velikost zornic, zda jsou zornice stejně velké na obou stranách a zda reagují na osvit. Reaktivity zornice se využívá při vyšetření zornicového reflexu, při němž se vyšetřovanému posvítí intenzivním světlem do oka. U zdravého člověka dojde k zúžení zornice obou očí. Když zornice vypadají nebo reagují nenormálně, tak nás to upozorní na nějaký akutní stav – může se jednat o otřes a útlak mozku, nitrolební krvácení, cévní mozkovou příhodu nebo o otravu některými rostlinami nebo léky. Stav zornic může upozornit i na předávkování drogami jako jsou marihuana, kokain nebo LSD.


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.