MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Zelenina v dětské výživě
Fotogalerie
Zelenina v dětské výživě

Česká republika patří bohužel již dlouhodobě k evropským zemím s nejnižším příjmem ovoce a zeleniny. O tom, jestli bude dítě ve svém pozdějším a posléze dospělém věku konzumovat dostatečné množství zeleniny, rozhodují z velké části rodiče v prvních letech jeho života, kdy se pokládají základy stravovacím návykům a chuťovým preferencím. Zelenina má ze zdravotního hlediska nezastupitelný význam. Je zdrojem energie, vlákniny, minerálů a vitaminů. Hraje velmi důležitou roli především v prevenci nádorů a kardiovaskulárních onemocnění. Společně s cereáliemi a ovocem je zelenina jedním z hlavních zdrojů vlákniny, která příznivě ovlivňuje především zažívací trakt a metabolismus. Dietní vláknina je z praktického hlediska definována jako jedlá část rostlinných materiálů, kterou nemohou pankreatické a gastrointestinální enzymy rozložit. Dělíme ji na vlákninu rozpustnou a nerozpustnou ve vodě. Hlavním nutričním významem ve vodě rozpustné vlákniny je, že slouží jako substrát pro fermentaci v tlustém střevě a významným způsobem ovlivňuje mikrobiální flóru tlustého střeva ve smyslu zvýšení počtu probiotických kmenů. Nerozpustná vláknina nemůže být metabolizována bakteriemi tlustého střeva, je z hlediska nutričního nevyužitelná a zvyšuje objem stolice. Některé součásti vlákniny (fytáty, saponiny, taniny) jsou inhibitory enzymů.  Zelenina je ideální jako první příkrm, lze ji tedy začít v adekvátní formě podávat ihned po ukončení výhradního kojení. Časté obavy rodičů z rozvinutí alergie v případě brzkého zavádění potenciálních alergenů se ukázaly jako neopodstatněné. Nejsou totiž žádné důkazy o tom, že by oddalování konzumace jakýchkoliv potravin po 4. – 6. měsíci života snižovalo výskyt alergických onemocnění. V souladu se základními pravidly pro zavádění příkrmů je tedy žádoucí začít dítěti nabízet zeleninu, ovoce, maso a cereálie v dostatečné míře mezi 17. a 26. týdnem života. Toto období je základní pro utváření stravovacích návyků a není důvod, proč by dítě při dostatečném nabízení mělo zeleninu odmítat. Základem je samozřejmě forma adekvátní věku dítěte a trpělivost rodičů, kteří by ideálně měli jít dítěti příkladem. Pokud se ale přece jen stane, že dítě zeleninu přijímá v menší než požadované míře, je dobré si vzít na pomoc několik triků, jako např.: přidávat zeleninu do jídel, která už dítě toleruje, nabízet dítěti syrovou zeleninu před jídlem, když je nejhladovější, vhodné druhy zeleniny nabízet jako „jídlo do ruky“, nakupovat a připravovat zeleninu společně s dítětem, zatraktivnit nabízenou formu – např. připravit vhodné omáčky k namáčení (dipp) apod.


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.