MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Zácpa
Fotogalerie
Zácpa

Za normálních fyziologických podmínek probíhá vyprazdňování (defekace) na základě míšního reflexu. Při dostatečné náplni v konečníku se podráždí receptory a vnitřní svěrač z hladké svaloviny ochabne. Zevní svěrač, který je tvořen příčně pruhovanou svalovinou, je ovládán naší vůlí. Defekace probíhá ve třech základních fázích, přičemž první z nich je fáze ohlašovací a střevní obsah se během ní posune do konečníku. K tomuto ději často dochází po jídle, kdy dojde k naplnění žaludku a tělo si potřebuje vytvořit prostor pro další potravu. Střevní obsah, který vyplní konečník, vyvolá pocit na stolici. Následuje fáze vypuzovací, kdy se do koordinované činnosti zapojují břišní svaly, břišní stěna, pánevní dno a střevní svalovina. Tyto děje jsou v podstatě reflexní, ovšem zčásti je lze ovládat vůlí. V závěrečné fázi dojde k vyprázdnění konečníku. O akutní funkční zácpě hovoříme tehdy, je-li krátkodobě narušeno pravidelné vyprazdňování. Typicky vzniká během cestování nebo při změně stravovacích zvyklostí. Návratem do normálních podmínek se potíže upraví. Organická zácpa je důsledkem patologických změn v tlustém střevě. Může se jednat například o nádory střeva, zánětlivé procesy, pooperační změny či onemocnění  konečníku. Sekundární zácpa vzniká u onemocnění, která nejsou lokalizovaná v tlustém střevě. Příkladem je vředová choroba žaludku v období největších bolestí nebo různá gynekologická a urologická onemocnění. Zácpu může vyvolat i  užívání některých léků. Habituální nebo-li návyková zácpa je ryze civilizačním problémem, který vzniká útlumem defekačního reflexu. Tento reflex vyhasíná nedostatkem přirozených podnětů (málo objemná strava, nedostatek vlákniny a tekutin, málo pohybu) a potlačováním spontánního nucení na stolici (ve spěchu, nemístným studem, apod.). Máte-li zácpu poprvé, můžete si pomoci některým přípravkem z nabídky projímadel. V lékárnách vám při výběru poradí. Vždy je však nutné řídit se doporučeným dávkováním. Vyhnete se tak nežádoucím účinkům, jakými jsou křeče trávicího traktu nebo průjem vzniklý na základě předávkování. U zácpy chronické je nutné zacházet s projímadly opatrně! Hrozí zde totiž jejich nadužívání, což vede k poškození sliznice střeva a destrukci nervové pleteně. Zácpa může být příznakem signalizujícím vážné onemocnění, proto při déle trvajících potížích  rozhodně vyhledejte lékaře.

 

Česká televize - Domácí lékař aneb Nic není jen tak

Zácpa   přehrát on-line


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.