MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Správná délka spánku
Fotogalerie
Správná délka spánku

Správnou délku spánku nelze přesně určit, obecně je udáváno rozpětí mezi 4-9 hodinami. Základní doporučení však zní: spěte tak dlouho, jak potřebujete, abyste byli vyspalí a odpočatí jak po ránu, tak během dne. Délka spánku je přísně individuální a s přibývajícím věkem potřeba spát postupně ubývá. Zdravý člověk usíná maximálně do 30 minut, nejdříve mělkým spánkem - stadium NREM 1. Následující stadium NREM 2 tvoří přechod mezi mělkým a hlubokým spánkem, který je reprezentován stadii NREM 3 a 4, souhrnně označovanými jako delta spánek, který je nezbytný k osvěžení a regeneraci organizmu. Spánkový cyklus u zdravého spánku je zakončen REM spánkem. Spánkových cyklů je čtyři až pět za noc. Délka celého cyklu, od začátku prvního stádia NREM až po ukončení REM, je asi 60-120 minut. Spánek může být narušen buď v důsledku primární poruchy spánku (např. obstrukční spánková apnoe - lidově chrápání), nebo v důsledku sekundární poruchy, jejíž příčinou může mít např. bolest či psychiatrické, neurologické nebo kardiovaskulární onemocnění. V důsledku narušeného spánku nedochází k navození nebo prohloubení spánku do jeho hlubokých stádií (chybí delta a REM spánek) a spánek nemá regenerující účinek. Důsledkem nekvalitního spánku je únava, neodpočatost, poklimbávání až usínání při monotónních činnostech, nadužívání hypnotik, rozvoj dalších onemocnění, autonehody v důsledku mikrospánku či usnutí za volantem, pracovní úrazy, apod.. Včasná diagnostika a léčba poruch spánku dokáže zabránit negativním důsledkům vyplývajícím z nekvalitního spánku. V případě podezření na poruchu spánku je nezbytné vyšetření u specialisty – neurologa, který navrhuje další vyšetřovací a léčebný postup, často ve spolupráci s ostatními specialisty.


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.