MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Prevence kardiovaskulárních onemocnění
Fotogalerie
Prevence kardiovaskulárních onemocnění

Hlavní příčinou všech srdečněcévních onemocnění je ateroskleróza, tj. ukládání tukových látek ve stěnách tepen, které vede k jejich postupnému zužování a následné nedokrevnosti (ischémii) různých orgánů. Ateroskleróza tepen se nejčastěji projeví jako ischemická choroba srdeční nebo cévní mozková příhoda. Některé rizikové faktory aterosklerózy ovlivnit nemůžeme, například genetickou dispozici, věk a mužské pohlaví. Proto se v prevenci kardiovaskulárních chorob musíme zaměřit na faktory ovlivnitelné. Hlavními ovlivnitelnými rizikovými faktory aterosklerózy jsou kouření, vysoká hladina cholesterolu, diabetes mellitus (cukrovka), vysoký krevní tlak (hypertenze), fyzická nečinnost a obezita. Kouření zvyšuje riziko kardiovaskulárního onemocnění téměř dvojnásobně, ale po ukončení kouření se riziko postupně snižuje.  Podobně pacient s hypertenzí má vysoké riziko vzniku aterosklerózy a jejích komplikací. Snížíme-li však účinnou léčbou krevní tlak do normálních hodnot, sníží se i riziko vzniku komplikací prakticky na úroveň rizika pacienta, který hypertenzi nemá. Podobně se snižuje riziko správnou léčbou pacientů s vysokým cholesterolem nebo diabetem.  Problém je ale v tom, že onemocnění jako je hypertenze, vysoký cholesterol a diabetes nemusí mít žádné klinické projevy, takže o nich jejich nositel vůbec neví. Z tohoto pohledu jsou důležité preventivní prohlídky, které umožní včasnou diagnózu a léčbu těchto rizikových faktorů. Existují tři druhy prevence. Primární prevence má smysl u zdravých lidí, jejím úkolem je zabránit vzniku onemocnění. Sekundární prevence spočívá v časném objevení nemoci v presymptomatickém stadiu, tedy v  době, kdy se zpravidla jedná o vratný stav. Terciární prevence má zabránit návratu onemocnění. V prevenci kardiovaskulárních onemocnění se užívají celkem tři skupiny léků: léky snižující srážlivost krve, léky snižující hladinu cholesterolu a léky snižující krevní tlak.


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.