MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Opary
Fotogalerie
Opary

Opary nejsou jen kosmetickou záležitostí, jedná se o velmi nepříjemné infekční virové onemocnění kůže. Opar rtu je nejznámější a nejviditelnější. Osob které se s virem setkali přibývá a v dospělosti je jich více jak 90 procent. Opar na genitálu je řazen mezi sexuálně přenosné choroby. Jedná se o celosvětový problém s narůstající frekvencí výskytu. Ročně na celém světě přibývá až půl miliónu nových případů. Pásový opar je vyvolán jiným virem než dva předchozí. Může vzniknout téměř kdekoliv na těle. Postihuje větší okrsky kůže a má často bouřlivější a závažnější průběh. Opar rtu a genitálu je vyvolán lidskými herpesviry 1 a 2. Číslem se označuje typ viru. Jednička vyvolává nejčastěji opar rtu a dvojka opar lokalizovaný na genitálu. Zdrojem infekce může být osoba, která vylučuje virus slinami nebo v případě oparu genitálu i jinými výměšky. K přenosu může dojít i potřísněnými prsty nebo předměty. Existují nosiči viru, kteří sami opar nemají. K nákaze herpesvirem 1 dochází již v raném dětství a k nákaze herpesvirem 2 v období pohlavní aktivity. Při prvotní nákaze se virus nejprve množí v místě kontaktu a za 6 až 10 dnů může dojít ke kožnímu nebo slizničnímu postižení. Virus se šíří nervovými vlákny do nervového ganglia, což je takový uzlík v průběhu nervu. V tomto místě virus  přetrvává a po jeho aktivaci může vcestovat zpět do kůže vytvořit další opar. Každý opar prochází několika stádii vývoje. Svědění nebo pálení funguje v některých případech jako varovný signál. Tento pocit je často krátkodobý a někdy jej ani nezaregistrujete. Poté dojde k zarudnutí trnoucího místa a následně k tvorbě puchýřku. Kolem 25 procent oparů se však nevyvine dále než do stadia pálení. Ty ostatní vytvoří malé, bolestivé, tekutinou naplněné puchýře, které se postupně spojují až vytvoří poměrně velký, mělký, bolestivý puchýř. V tomto stádiu je opar nejvíce nakažlivý, proto dejte pozor, abyste nikoho nelíbali, nepili nápoje z jedné skleničky apod. Důležité je umýt si ruce po každém kontaktu s oparem. V závěrečné fázi se opar vysušuje, začíná se tvořit strup a postižené místo se zvolna od středu hojí. Průměrná délka trvání neléčeného oparu je asi 10-14 dní.

 

Česká televize - Domácí lékař aneb Nic není jen tak

Opary   přehrát on-line


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.