MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Karcinom ledvin
Fotogalerie
Karcinom ledvin

Příčna vzniku karcinomu ledvin není známa. Mezi rizikové faktory patří především kouření. Jistou roli hraje i nadváha. Množství pacientů s diagnózou karcinomu ledviny postupně stoupá. V České republice se ročně objeví více než dva a půl tisíce nových případů. Asi dvakrát častěji jde o muže než o ženy. Toto onemocnění postihuje nejčastěji lidi okolo šedesáti let věku. Nejčastějším zhoubným nádorem tkáně ledvin u dospělých je adenokarcinom, tvoří 86 % všech případů. Nádor může být různě veliký, od velikosti třešně až po obrovské nepravidelné masy vážící několik kilogramů. Onemocnění se může šířit krevním řečištěm do organismu a zakládat metastázy, kterými jsou nejčastěji postižené kosti, plíce a centrální nervový systém. Dále se nádor šíří cestou lymfatickou do uzlin v okolí ledviny v dutině břišní, ale i do vzdálených uzlinových lokalit. Biologické chování metastáz je špatně předvídatelné. Mohou se objevit po vyjmutí primárního nádoru i po 10-15 letech. Pokud je karcinom ledviny odhalen včas, přibližně 80 % pacientů přežije dalších pět let. U pokročilých stadií tento podíl výrazně klesá – pět let po diagnóze přežije méně než 8 % pacientů. V časných stadiích rakovina ledvin nemá žádné příznaky. Ty se objevují postupně, jak nádor roste. Nejčastějším symptomem, který přivádí pacienta k lékaři, je krev v moči. Stává se, že se krvácení objeví jednou nečekaně, bez jiných příznaků. Proto je vždy nutné zjistit příčinu krve v moči. Dalším z obecných příznaků je bolest v bederní krajině a někdy hmatný nádor přes stěnu břišní. Bolesti v krajině ledvin jsou obvykle tupého charakteru.Mezi méně časté příznaky patří únava, nechutenství, úbytek na váze, zvýšené teploty a všeobecný pocit špatného zdraví.Lidé s některými z výše uvedenými příznaky by měli navštívit svého lékaře nebo přímo urologa, což je lékař, který se specializuje na onemocnění ledvin a vývodných cest močových. Ve většině případů včasná diagnóza nádoru ledvin dává větší šanci na uzdravení. Vzhledem k dlouhodobému bezpříznakovému období není jednoduché zachytit včasná, chirurgicky léčitelná stadia onemocnění. Z těchto důvodů se rozvíjejí programy preventivního vyšetřování. Ultrazvukové vyšetření břicha může odhalit i relativně malý nádor ledvin.


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.