MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Endometrióza
Fotogalerie
Endometrióza

Endometrióza je definovaná jako přítomnost děložní sliznice mimo děložní dutinu, která v organismu vyvolává chronickou zánětlivou reakci. Jedná se o jedno z nejčastějších gynekologických onemocnění, které se v ženské populaci vyskytuje v 7-10 %. Onemocnění, které se u každé ženy projevuje odlišně, a proto bývá velmi těžké jej odhalit. V současnosti převažují důkazy, že se jedná o multifaktoriální onemocnění ovlivněné genetickými, hormonálními, imunologickými a anatomickými faktory. Příznaky nemoci jsou individuální a patří mezi ně zejména chronická pánevní bolest, nepravidelné a silné menstruační krvácení, bolesti při pohlavním styku a poruchy plodnosti. Výskyt onemocnění je charakteristický především pro reprodukční období života ženy s vrcholem kolem 40. roku života. Především po menopauze pak výskyt onemocnění klesá. Příčiny tohoto onemocnění nejsou stále zcela objasněny. Mezi rizikové faktory vzniku onemocnění řadíme především věk, socioekonomický status, rasu, genetické faktory, časný nástup menstruace a životní prostředí. Ať už je příčinou endometriózy cokoli, velkou roli hraje též dědičnost. Je pravděpodobné, že žena onemocní, pokud endometriózou trpěla její matka nebo sestra. U 75-90 % žen s průchodnými vejcovody dochází ke zpětné menstruaci, kdy žena krvácí vejcovody do pánevní dutiny. To znamená, že ložiska děložní tkáně lze nalézt v pánevní dutině na orgánech blízko dělohy, zejména na vaječnících, močovém měchýři a tlustém střevě. Tento proces obvykle není zdraví nebezpečný, neboť imunitní systém tkáň, která se vyskytuje na nesprávném místě, sám zlikviduje. Při endometrióze však imunitní systém ložiska nerozpozná, nezničí je a rozvoj onemocnění je tak velmi pravděpodobný. Imunitním systémem nerozpoznaná tkáň reaguje stejně jako tkáň uvnitř dělohy na změny hladiny estrogenu a usazená ložiska mohou v důsledku cyklického hormonálního procesu podléhat zánětu a krvácení. Za nejčastější příznak onemocnění je považována chronická pánevní bolest, která představuje indikaci k provedení diagnostické laparoskopie. Endometrióza se objevuje u 60 % žen s bolestivou menstruací a u 40-50 % žen s trvalou pánevní bolestí a bolestivým pohlavním stykem. U žen s poruchami plodnosti je šestkrát až osmkrát vyšší riziko výskytu endometriózy. Zpravidla se jedná o změnu anatomických poměrů při postižení malé pánve, vaječníků a vejcovodů. Pacientky s endometriózou mají o 50 % nižší plodnost než ženy s neprůchodnými vejcovody. Projevy nemoci se mohou v průběhu života měnit. Jelikož se nemoc může u každé ženy projevovat odlišně, je důležité, aby se žena svěřila svému lékaři se všemi svými obtížemi. V současnosti neexistuje terapie, která by vedla k trvalému vyléčení endometriózy. Veškeré léčebné snahy směřují k úlevě od bolestí, ke zmenšení, vymizení či odstranění endometriotických ložisek, k zachování či obnově plodnosti, k zabránění návratu onemocnění a v neposlední řadě ke zlepšení kvality života pacientky.


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.