MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Denzitometrické vyšetření
Fotogalerie
Denzitometrické vyšetření

Denzitometrické vyšetření se používá ke stanovení hustoty kostní tkáně a k určení množství minerálů v kostech. Lékař toto vyšetření předepíše lidem, u kterých se objeví podezření na osteoporózu. Denzitomerie je bezbolestné vyšetření, které pacienta nijak nezatěžuje. Díky denzitometrickému vyšetření je lékař schopen odhadnout, jak velká jsou rizika zlomenin spojených s osteoporózou. Nejčastěji se používá metoda rentgenové absorpční fotometrie využívající energie dvou paprsků (DXA). Metoda DXA se používá ke zjištění hustoty kostí v dolní oblasti páteře a v kyčlích, někdy také kostí zápěstí, prstů a paty. Lze ji využít i ke sledování účinnosti léčby osteoporózy a monitorování stavu kostí nemocného. Vyšetření provádí lékař na specializovaném radiologickém pracovišti ve větší nemocnici. Existují dva typy denzitometrů. Centrální denzitometr je zařízení, které se skládá z velké ploché desky a pohyblivého ramena, které je zavěšeno nad ní. Používá se ke sledování hustoty kostí páteře a pletence pánevního. Periferní denzitometr je zařízení mnohem menší ve tvaru malé krabice s otvorem, do kterého pacient vloží ruku nebo nohu. Používá se k měření hustoty kostí zápěstí, paty nebo prstů. V den vyšetření může pacient normálně jíst, neměl by však užívat žádné potravinové doplňky nebo léky obsahující kalcium. Před vyšetřením je nutné odložit šperky, brýle a kovové předměty, protože by mohly výsledek vyšetření zkreslit. Denzitometrické vyšetření se neprovádí v průběhu těhotenství. Údaje získané vyšetřením posoudí radiolog, tedy lékař specializovaný na provádění a hodnocení rentgenových vyšetření. Výsledky pak pošle lékaři, který pacientovi vyšetření předepsal. O hustotě kostí vypovídají dva údaje. T-skóre vyjadřuje odchylku výsledku pacientova vyšetření od tabulkové hodnoty kostní minerální denzity mladých zdravých jedinců stejného pohlaví. Hodnota vyšší než –1 se považuje za normální, hodnoty mezi –1 a –2,5 jsou hodnoceny jako osteopenie, první stadium řídnutí kostí. Pokud je T skóre nižší než –2,5, odpovídá osteoporóze. T skóre se používá k vyjádření rizika zlomeniny. Z-skóre porovnává výsledek pacientova vyšetření s průměrnými hodnotami u osob stejného pohlaví i věku. Denzitometrické vyšetření umožní lékaři vyhodnotit  úbytek kostní hmoty a také přesněji stanovit diagnózu a doporučit nemocnému režimová opatření, případně zahájit účinnou léčbu osteoporózy.


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.