MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Český rozhlas Dvojka, Kontakt Dvojky, pondělí 29. června 2015, 20:05-21:00
Fotogalerie
Český rozhlas Dvojka, Kontakt Dvojky, pondělí 29. června 2015, 20:05-21:00

host: plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Ústřední vojenské nemocnice a přednosta Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.