MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Český rozhlas Dvojka, Kontakt Dvojky, pondělí 27. července 2015, 20:05-21:00
Fotogalerie
Český rozhlas Dvojka, Kontakt Dvojky, pondělí 27. července 2015, 20:05-21:00

host: Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.,předseda České společnosti pro aterosklerózu, III. interní klinika VFN a 1. LF UK​


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.