MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Český rozhlas Dvojka, Kontakt Dvojky, pondělí 18. května 2015, 20:05-21:00
Fotogalerie
Český rozhlas Dvojka, Kontakt Dvojky, pondělí 18. května 2015, 20:05-21:00

host: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., přednosta Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN

audiozáznam pořadu


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.